Qui som?

Som el comú local de Catalunya en Comú a Sant Cugat del Vallès. Treballem per una ciutat més igualitària, més feminista, més sostenible, més participativa, que encapçali un vertader canvi democràtic reclamat per molts ciutadans i ciutadanes i que sigui referent de la lluita contra la corrupció.

La transformació dels últims trenta anys a Sant Cugat té molt a veure amb la vocació de ciutat residencial i amb un creixement basat fonamentalment en persones amb un alt poder adquisitiu que ha incentivat els diferents governs convergents. Això fa que Sant Cugat sigui la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb una renda per càpita més elevada. La taxa d’atur és la meitat de la mitjana catalana. Aquests són aspectes que marquen diferències entre Sant Cugat, la resta del Vallès i el conjunt de Catalunya.

Sant Cugat també és una ciutat amb fortesdesigualtats socials. Tenim un dels coeficients de desigualtat més alts del país. Actualment un 15,5% de la ciutadania declara cobrar més de 2.700 euros nets al mes, mentre que un 35,5% de les llars té dificultats per arribar a finals de mes i un 42,7% té dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer.

Tenim una ciutat gran, que continua creixent amb un important potencial econòmic i, sobretot, amb un important teixit associatiu que cal protegir. Amb aquesta mirada, les persones sotasignants ens plantem davant les desigualtats i emprenem el repte de millorar la vida de la majoria de la ciutadania.

Sabem que les polítiques municipals són l’eina de canvi més immediata i que més impacte té en  la vida de les persones i, per tant, són les que exigeixen una major implicació per part de la ciutadania, que finalment és qui té més legitimitat per identificar la ciutat que tenim i imaginar la ciutat que volem.

El Comú

El Comú és l’espai que agrupa el conjunt de persones inscrites a Catalunya en Comú en el Municipi de Sant Cugat del Vallès i és l’espai d’adscripció territorial de les persones inscrites a Catalunya en Comú.
El Comú de Sant Cugat pren la denominació pública de “Sant Cugat en Comú”.

Assemblea del Comú

Formada per tots els inscrits i inscrites. Pren les decisions estratègiques i polítiques.

Executiva

Executa les decisions de l’Assemblea i coordina l’activitat ordinària.

 • Alex Fouquet
 • Inés Luna
 • Isidre Marias
 • Esteban Martínez
 • Conxa Martínez
 • Neus Medina
 • Andreu Sierro

Coordinadors:

 • Aina Balada
 • Ramon Gutiérrez

Comissions tècniques

Donen suport en les seves tasques al grup motor.

 • Comunicació
 • Acció política i logística
 • Finances

Grups de treball

Són els espais de participació política agrupats en interessos concrets

 • Discurs i programa. Encàrrec d’elaborar el programa i dinamitzar el treball polític en tres eixos.  
  • Eix de drets i ciutadania
  • Eix d’economia i ecologia
  • Eix de participació i feminismes
 • Política municipal. Posicionament i presa de decisions sobre temes municipals

Grups de barri

Són els espais d’elaboració programàtica i acció política en els barris.