Sant Cugat és una ciutat gran  que continua creixent, amb un important potencial econòmic i sobretot, amb un important teixit associatiu. Som una de les ciutats amb la renda més alta de Catalunya, però també som la ciutat amb més desigualtats. Amb aquesta mirada des de Sant Cugat en Comú hem pensat en quines actuacions caldria fer per millorar la vida de la majoria de la ciutadania.

Sant Cugat en Comú està fortament compromesa amb les polítiques municipals com les més properes a la ciutadania i és per aquest motiu que, en el procés d’elaboració del programa, hem implicat a moltes persones que viuen i coneixen la nostra ciutat, per fer-lo ampli i perquè inclogui el màxim d’aspiracions ciutadanes.

I aquí tenim el programa que recull aquelles idees i aportacions que hem estat capaços d’aglutinar, sempre amb una visió realista de quina és la ciutat que tenim i quina és la ciutat que volem i que ens veiem amb capacitat de fer-la possible.

Aquestes persones són gent comuna, que prové de diferents àmbits ciutadans, tan polítics com culturals i socials i que ha dedicat una part important del seu temps a plasmar les seves inquietuds i els seus desitjos en intentar millorar la ciutat. El resultat s’ha plasmat en quatre eixos bàsics i en un   document que en cap cas es pot considerar tancat, si no que està obert a rebre totes aquelles aportacions que el puguin complimentar i enriquir.

Sant Cugat en Comú volem una ciutat més igualitària, més equilibrada socialment, més participativa i més feminista i és tot això el que hem intentat recollir en el programa que presentem i que volem fer-ho possible amb la col·laboració de tots i totes.