Organització

En l’Assemblea de setembre de 2019 es va aprovar el Pla de Treball de Sant Cugat en Comú per al curs 2018/19, aquest Pla articulava l’organització de la següent manera:

El Comú

El Comú és l’espai que agrupa el conjunt de persones inscrites a Catalunya en Comú en el Municipi de Sant Cugat del Vallès i és l’espai d’adscripció territorial de les persones inscrites a Catalunya en Comú.
El Comú de Sant Cugat pren la denominació publica de “Sant Cugat en Comú”.

Assemblea del Comú

Formada per tots els inscrits. Pren les decisions estratègiques i polítiques.

Executiva

Executa les decisions de l’Assemblea i coordina l’activitat ordinària.

Portaveus:

 • Aina Balada (portaveu)
 • Ramon Gutiérrez (portaveu)
 • Alex Fouquet
 • Inés Luna
 • Isidre Marias
 • Esteban Martínez
 • Conxa Martínez
 • Neus Medina
 • Andreu Sierro

Comissions tècniques

Donen suport en les seves tasques al grup motor.

 • Comunicació
 • Acció política i logística
 • Finances

Grups de treball

Són els espais de participació política agrupats en interessos concrets

 • Discurs i programa. Encàrrec d’elaborar el programa i dinamitzar el treball polític en tres eixos.  
  • Eix de drets i ciutadania
  • Eix d’economia i ecologia
  • Eix de participació i feminismes
 • Política municipal. Posicionament i presa de decisions sobre temes municipals

Grups de barri

Són els espais d’elaboració programàtica i acció política en els barris.