Front l’emergència, passem a l’acció

Estem vivint una situació inèdita i excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit activar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Es tracta d’una veritable qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades, totes les accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents agents polítics, econòmics i socials del nostre país.

Volem agrair i posar en valor les diferents mesures adoptades per l’Ajuntament de Sant Cugat que amb els escassos recursos, esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva estan servint per abordar l’emergència humanitària. 

Ara hem d’abordar un doble repte: actuar per respondre a aquesta emergència i treballar de forma proactiva per establir les mesures orientades a activar un pla de xoc que ens permeti superar a mitjà termini la greu crisi que patim. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi de la COVID-19 ja eren vulnerables. Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que a conseqüència d’aquesta crisi poden quedar en risc d’exclusió social. Necesitem per tant, mesures públiques que protegeixin a la classe treballadora donant el nostre suport també a totes aquelles persones que malauradament aquests dies han estat acomiadades o bé se’ls han modificat les condicions laborals, veient d’aquesta manera truncada la seva capacitat econòmica.

La defensa dels béns comuns és ara obligada. Els serveis públics que avui tenim han estat possibles gràcies a la lluita i sacrificis dels qui precisament ara estan patint la part més crua d’aquesta pandèmia. En els últims anys sota la justificació d’una crisi econòmica es va fer creure que aquests serveis no eren tan importants, es van retallar i en molts casos es van malvendre al sector privat. Ara més que mai, i a diferència del 2008, cal retrobar el camí correcte d’enfortir els serveis públics, la classe treballadora no pot tornar a pagar les conseqüències d’aquesta crisi. Perquè tenim dret a uns serveis i unes administracions públiques potents capaces de protegir-nos davant de pandèmies, crisis, desigualtats o injustícies. 

Tothom és conscient ara de la importància de treballs infravalorats i invisibilitzats, normalment feines protagonitzades per dones, com són els de cura i atenció a les persones. Volem expressar el reconeixement al conjunt de les i dels professionals, des del personal de serveis socials a les persones que treballen en serveis de neteja, o les policies locals, per la seva dedicació, professionalitat i servei públic. Circumstància que volem fer extensiva a totes les persones, tant dels serveis de l’Ajuntament com dels comerços i serveis, així com totes les persones que des del voluntariat participen en les tasques per fer possible que ningú es quedi sense resposta a les seves necessitats. 

Reiterem el nostre compromís de posar-nos a disposició en aquest treball col·lectiu d’escut de protecció sanitari, social i econòmic per al conjunt de ciutadanes i ciutadans de Sant Cugat.

Però, a més de protegir els serveis públics, creiem que és important emprendre mesures valentes per generar una nova economia ecològica i socialment més justa. Una economia que vetlli per la dignitat de totes les persones, però especialment que protegeixi aquelles més precaritzades.

Per això, és important implementar i ampliar les mesures econòmiques del pla de xoc aprovat pel govern de l’estat, que inclou mesures econòmiques i laborals, com la suspensió dels desnonaments, la moratòria hipotecària o la creació del subsidi per a treballadores de la llar. Perquè primer de tot hem de rescatar les persones. Cal garantir un mínim vital i evitar que les persones amb menys recursos es quedin ofegades econòmicament pel pagament de l’habitatge i els subministraments bàsics, cal més contractació laboral en sectors com la salut, l’educació o els serveis socials, cal la derogació de la reforma laboral del 2012, per tal de protegir la negociació col·lectiva i dificultar els acomiadaments sense justa causa. 

Des de Sant Cugat en Comú, volem interpelar també a les empreses per a què en èpoques de crisi com l’actual, actuin amb la màxima responsabilitat social i econòmica i evitin aprofitar la crisi per reestructurar la seva organització. També volem posar en valor l’enorme tasca que estan realitzant els sindicats acompanyant els treballadors i les treballadores en la defensa dels seus drets. 

També és important pensar en, la petita i la mitjana empresa, les cooperatives i els  treballadors i treballadores per compte propi. Ells i elles dinamitzen l’economia i generen ocupació arreu del territori, i han vist reduïts exponencialment els seus ingressos o  paralitzada la seva activitat econòmica, portant-los a una situació de crisi que probablement tindrà efectes més enllà de la finalització de l’Estat d’alarma. Per això, és important generar polítiques valentes, com una reforma fiscal, on els treballadors autònoms puguin cotitzar segons els seus ingressos trimestrals, que preservin aquest sector fonamental, per poder afrontar amb millors i majors garanties una sortida equitativa d’aquesta crisi. 

No voldríem deixar de recordar, entre totes elles, aquelles persones de Sant Cugat que hem perdut en aquest combat de vida. A totes elles i les seves famílies el nostre afecte i solidaritat en uns moments tan tristos i amb un sentiment compartit que us volem traslladar. Volem expressar també el nostre desig de recuperació ràpida de totes les altres persones que pateixen la malaltia i es troben a casa o hospitalitzades. A totes elles el nostre suport i ànims per a la prompta recuperació.

Avui més que mai l’interès general està per sobre de l’interès particular perquè aquesta batalla per la vida només la guanyarem en comú.

Sant Cugat, 9 d’abril de 2020