El Sant Cugat on volem tornar.

La situació d’excepcionalitat que viurem un cop iniciem el trànsit cap a la recuperació de la quotidianitat requereix un compromís de lluita contra la bretxa social i les desigualtats que està generant ja la crisi. En aquest context d’augment de les desigualtats, atur i dificultats de represa de l’activitat pels diferents sectors socioeconòmics de la ciutat, es fan més necessàries que mai propostes que permetin una sortida col·lectiva de la crisi perquè ningú quedi enrere.

En aquest sentit, des de Sant Cugat en Comú proposem aquest document que pretén ser una contribució positiva al govern municipal perquè, conjuntament amb els diferents agents socials, econòmics i teixit associatiu local, elabori un pla de recuperació social i econòmica que garanteixi, en primer terme, que les persones més vulnerables (d’abans de la crisi) tinguin garantida l’empara de les administracions públiques.

Les mesures que proposem en aquest document de reactivació socioeconòmica, van dirigides a fer una societat més justa i equitativa, però també a accelerar una transició ecològica socialment justa que preservi els béns comuns en la sortida de la crisi. Ens cal un model productiu més resilient, més diversificat, capdavanter en la transició ecològica. Un model que afavoreixi les produccions i els serveis de proximitat i on la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic siguin un element transversal.

Hi ha sectors vitals en l’estructura econòmica de la nostra ciutat que sí que cal recuperar: el petit comerç i els sectors de proximitat, les pimes, els autònoms, etc. I les polítiques actives d’ocupació i de rescat a les persones, són tasques en les quals l’Ajuntament pot actuar immediatament, encara que es tracti de competències d’altres administracions, perquè els ajuntaments, com a entitats més properes a la ciutadania, han de respondre sempre amb immediatesa i eficàcia.

Descarrega el document: