⭕️ Sant Cugat és la ciutat catalana amb l’habitatge més car.

⭕️ Un pis a ciutats veïnes com Cerdanyola, Rubí o Terrassa pot valdre la meitat que a Sant Cugat.

⭕️ El preu de l’habitatge a Sant Cugat ha augmentat un 30% des del 2014.

⭕️ El del lloguer ho ha fet un 42% des del 2013.

⭕️ L’equip de govern ha fet un pla per arribar al 5% d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) el 2030.

⭕️ Amb el ritme de construcció de la nostra ciutat, un 5% d’HPO és insuficient per fer abaixar els preus del mercat.

⭕️ Des del 1991, el govern municipal ha construït gairebé 2.000 habitatges de protecció oficial; un 68% dels quals era de venda i, per tant, ja se n’ha desprès.

⭕️ Si no s’haguessin venut aquests pisos de protecció oficial, ja tindríem un 5% d’habitatge protegit.

⭕️ Som de les ciutats més riques de Catalunya (en PIB), però només l’any passat 2.974 persones van haver de marxar de Sant Cugat.

✌️ A Sant Cugat ens cal reservar el 50% a habitatge de lloguer.

✌️ No només a través del tanteig i retracte, sinó també a través de l’obtenció de llicències urbanístiques.
Codi de substitucióCodi de substitucióCodi de substitució

✌️ Si volem arribar a un parc d’habitatge públic de lloguer suficient per competir amb els preus del mercat lliure, com a mínim cal duplicar la inversió i reduir els horitzons temporals.

✌️ El 15% dels pisos de protecció oficial existents, i dels que es construeixin de nou, s’han de destinar a un Fons Social d’Habitatge.

✌️ Cal posar en marxa un servei d’atenció a la pobresa energètica per atendre, informar i fer les intervencions necessàries per garantir l’accés als subministres bàsics a tothom.

X